بنر
بیان حقیقت دربارة عزاداریهای نامشروع
پنجشنبه، 22 دی 1390 03:49    چاپ فرستادن به ایمیل

(به عربی و فارسی،  ۱۴۱۵ هـ .ق.): در ردّ خودآزاری در مصائب به جای صبر و استقامت که توصیهی قـرآن کریـم می باشد .

 برای دانلود فایل این مقاله اینجا کلیک کنید.
برای دانلود فایل این مقاله اینجا کلیک کنید.